PLAATSBESCHRIJVING

PLAATSBESCHRIJVING BIJ INTREDEN OF UITTREDEN VAN EEN WONING BIJ VERHUUR

De plaatsbeschrijving is een geschreven en gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin het gehuurde goed zich bevindt.

Het voornaamste doel van de plaatsbeschrijving is de partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat we de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde teneinde eventuele schade aan de huurwoning vast te stellen. De gedetailleerde beschrijving creëert duidelijkheid tussen de partijen en zal eventuele misverstanden achteraf vermijden.

De plaatsbeschrijving is verplicht en wordt samen met het huurcontract geregistreerd. 

De plaatsbeschrijving moet ook tegensprekelijk zijn. Dit betekent dat de partijen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn bij de opmaak van deze plaatsbeschrijving en vervolgens hun opmerkingen kunnen geven aan de plaatsbeschrijver. 

De plaatsbeschrijving dient door beide partijen ondertekend te worden. 

De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ofwel gedurende de tijd dat de plaatsen onbewoond zijn, ofwel gedurende de eerste maand van bewoning.

Beslissen ze om een deskundige aan te stellen, dan moet de kost hiervoor gezamenlijk gedragen worden, elk voor de helft.

PLAATSBESCHRIJVING VOOR/TIJDENS/NA DE WERKEN

Om na het einde der werken betwistingen tussen aannemers, buurtbewoners en overheid te voorkomen is deze staat van bevinding zeer nuttig.

De deskundige maakt zowel de plaatsbeschrijvingen op van aanpalende gebouwen voorafgaand aan afbraakwerken, renovatie- of nieuwbouwwerken als  van historische panden, voorafgaand aan restauratiewerken.

Tijdens de uitvoer of na  de voltooiing van de bouw- en renovatiewerken of restauratiewerken maakt de deskundige een staat van vergelijking op. Hierbij zal de deskundige nagaan of er schade is ontstaan tijdens de werken of de al aanwezige schade vergroot is.

Het staat de eigenaar vrij om zelf een deskundige aan te stellen, maar dan zijn de kosten hiervan wel ten zijne lasten.

Beide partijen dienen een getekende kopij van deze plaatsbeschrijving te ontvangen

Om na het einde der werken betwistingen tussen aannemers, buurtbewoners en overheid te voorkomen is deze staat van bevinding zeer nuttig.

 

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte