SCHATTING

De waarde van een onroerend goed bepalen is geen gemakkelijk gegeven.  Er zijn verschillende factoren waar men rekening mee moet houden. De Ligging, afwerking, energiezuinigheid, enz van het onroerend goed is hier een belangrijk gegeven.  Daarom is het belangrijk als je een onroerend goed wilt verkoper of aankopen dat je beroep doet op een schatter die de omgeving en de vastgoedmarkt door en door kent.

Wij zijn perfect geplaatst om tijdig de evoluties in de vastgoedmarkt te doorzien. Evoluties waar wij u als verkoper/koper optimaal laten van profiteren of maximaal tegen beschermen. Deze kennis en bruikbare vergelijkingspunten zijn onontbeerlijk voor een correcte schatting van uw onroerend goed.

Een schatting geeft de gemiddelde verkoopbare waarde van een onroerend goed weer rekening houdend met de actuele vastgoedmarkt.

 

Een schatting van uw onroerend goed kan in de volgende gevallen van toepassing zijn:

 • Voor de verkoop van uw onroerend goed

 • Voor de aankoop van een onroerend goed

 • voor het bekomen van een lening

 • inbreng in een vennootschap

 • Schatting in functie van een schenking

 • bij de aangifte successie/erfrechten

 • Maximalisering van de verkoopprijs bij onteigening van uw onroerend goed

 • onderlinge uitkering van de werkelijke waarde van een onroerend goed tussen mede-eigenaars. (echtscheiding, erfenis …)

 • Ondersteuning bij allerhande fiscale optimaliseringsconstructies

Welke waardes schatten wij:

 • Venale waarde of verkoopwaarde

 • Vrijwillige openbare verkoop

 • Gedwongen openbare verkoop

Welke schattingswaardes bestaan er:

 • Venale waarde:

  Dit is de verkoopwaarde uit de hand dat  ieder redelijk mens wil betalen voor dat goed als het op de markt wordt aangeboden met voldoende marketing ondersteuning. Bij de bepaling van deze waarde wordt rekening gehouden met de aard en bestemming van het goed, de vastgoedmarkt en met vergelijkingspunten van gelijkaardige woningen die recent verkocht zijn in de streek.

 • Intrensieke waarde:

  is de werkelijke waarde van de constructie zijnde de nieuwbouwwaarde min de vetusteit met daarbij de waarde van de naakte grond. Vetusteit is de technische sleet van het gebouw en met naakte grond wordt bedoeld de waarde van de grond als onbebouwd beschouwd. 

  (vetusteit = de technische sleet van het gebouw)

  (naakte grond = de waarde van de grond als onbebouwd beschouwd)

 • Nieuwbouwwaarde:

  is de kostprijs van het bouwwerk bij volledige nieuwbouw volgens de regels van de kunst en met materialen die normaal gebruikelijk zijn op het ogenblik van de schatting exclusief de grondwaarde. (ook de verzekerbare waarde genoemd).  

 • Waarde in vrijwillige openbare verkoop:

  deze waarde vertegenwoordigt de prijs die men kan bekomen bij een "vrijwillige openbare" verkoop. De verkoper kan hierbij steeds het resultaat van de verkoop evalueren en eventueel de verkoop inhouden.

 • Waarde in gedwongen openbare verkoop:

  is de waarde van het eigendom die kan worden bekomen bij een openbare verkoop waarbij er steeds een definitieve toewijzing is, dit na het laatste hoger bod en het afsluiten van de procedure tot de openbare verkoop.

 • Huurwaarde: 

  indien de woning wordt verhuurd kan de huurprijs ook fungeren als referentie voor de waarde van een woning. De huurprijs van andere woningen of appartementen geeft info over de waarde van de woning ten opzichte van vergelijkbare verblijven. 

  Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte