Wat u moet weten over de nieuwe registratiebelasting in Vlaanderen

Gepubliceerd op 20 oktober 2021 om 17:03

Wat u moet weten over de nieuwe registratiebelasting

De Vlaamse regering hertekent de Vlaamse woonfiscaliteit. Dat is vooral een goede zaak voor starters.

Bouwers en kopers van een tweede verblijf zijn slechter af.

Als vastgoed van eigenaar wisselt, moet daarop registratiebelasting betaald worden en meer specifiek verkooprecht. De tarieven van die belasting verschillen per gewest. De Vlaamse regering kondigde een wijziging aan vanaf 1 januari 2022.

Wat verandert voor wie voor het eerst een gezinswoning koopt?

Wie een gezinswoning koopt, betaalt vandaag 6 procent verkooprecht. Dat wordt  3 procent. Dat is goed nieuws voor wie voor het eerst eigenaar wordt. Het maakt niet uit of u een huis, appartement of villa koopt. De ‘gezinswoning’ is het enige huis of appartement, waar de koper zelf gaat wonen.

Voor een appartement of woning van 250.000 euro levert de verlaging van de registratierechten een besparing van 7.500 euro op.

Aan het lagere tarief voor de gezinswoning zijn altijd al voorwaarden gekoppeld geweest. De grootste valkuil is dat u geen volle eigenaar mag zijn van een andere woning of bouwgrond. 'Hebt u ander vastgoed, dan krijgt u het gunsttarief als het andere vastgoed binnen het jaar verkocht is.

Bovendien moet u binnen twee jaar op het adres wonen. Haalt u die datum niet? U moet dan niet alleen het verschil betalen tussen de al betaalde registratiebelasting en het verkooptarief van 12 procent, maar ook een boete boven op dat bedrag. Alleen bij overmacht kunt u aan die sancties ontsnappen.

Is er een extra korting voor wie een bescheiden gezinswoning koopt?

Voor een enige eigen ‘bescheiden’ woning kunt u een extra korting op de registratiebelasting krijgen. Het gaat om een huis of appartement met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro. Voor woningen in 16 kernsteden - waaronder Hasselt, Genk, Leuven, Mechelen- of de Vlaamse Rand rond Brussel ligt het plafond op 220.000 euro. Omdat de verschuldigde registratierechten met de helft dalen, halveert ook de extra korting, van 5.600 naar 2.800 euro.

Wat verandert voor wie zijn starterswoning inruilt voor een nieuwe gezinswoning?

De verlaging van de registratierechten blijft niet beperkt tot de eerste woning, maar geldt ook voor latere gezinswoningen (na verkoop van de eerste). Maar er is ook slecht nieuws: wie een eerste gezinswoning verkoopt om een andere te kopen, kan vanaf 2024 niet meer genieten van de meeneembaarheid van de registratie. Dat betekent dat eerder betaalde registratierechten niet langer afgetrokken kunnen worden van de registratiebelasting op de nieuwe aankoop. Het voordeel van de meeneembaarheid kan oplopen tot 13.000 euro.

Tot eind 2023 is er een overgangsregeling en kunnen kopers kiezen tussen het verlaagd tarief van 3 procent en de meeneembaarheid in combinatie met 6 procent registratierechten. De voordeligste keuze hangt af van de situatie.

Wordt een energiezuinige renovatie gestimuleerd?

Een verouderde woning kopen en die doorgedreven energetisch renoveren wordt sterker aangemoedigd. Het tarief van de registratierechten zakt van 5 naar 1 procent. Voor wie een huis van 250.000 euro koopt, levert dat een voordeel van 10.000 euro op. De renovatie moet daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Wat verandert voor wie een huis bouwt?

Wie een grond koopt om erop te bouwen is binnenkort slechter af. Op de aankoopprijs van de bouwgrond moet u registratierechten betalen. Dat tarief stijgt van 10 naar 12 procent. Op de bouwwerken moet onveranderd 21 procent btw betaald worden. Voor sloop en heropbouw van de enige en eigen woning geldt in het hele land tot eind 2022 een verlaagd btw-tarief van 6 procent.

Wat verandert voor wie een tweede verblijf, investeringspand of professioneel vastgoed koopt?

Voor ander vastgoed dan de gezinswoning bedraagt het tarief van de registratierechten nu 10 procent. Dat wordt 12 procent. Daardoor stijgt de belasting op de aankoop van een tweede verblijf, een huis of appartement om te verhuren, een kantoor, winkel of magazijn. Koopt u een tweede verblijf van 250 000 euro? De verschuldigde registratierechten stijgen van 25.000 euro naar 30.000 euro.

De bestaande gunstregelingen voor woningen voor sociale verhuur en voor beschermde monumenten blijven onveranderd.

Kan ik anticiperen op de nieuwe regels?

Of een verkoop voor of na 1 januari 2022 heeft plaatsgevonden, hangt af van de ondertekening van de aankoopakte bij de notaris.

Kopers van een gezinswoning zullen hun aankoopakte pas na Nieuwjaar willen laten verlijden, om te genieten van de verlaging. ‘Wie vandaag een akkoord met de verkoper bereikt, kan in theorie van de lagere registratierechten genieten. De maximumtermijn voor het verlijden van de koopakte is vier maanden. Kopers van een tweede verblijf of een investeringsvastgoed zullen hun akte nog voor de nieuwe regeling willen laten verlijden.

Bron: De Tijd