Asbest in en rond de woning

Gepubliceerd op 2 juli 2021 om 10:34

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbestgerelateerde ziekten en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken.

OP DEZE PAGINA

2 soorten

Bij hechtgebonden asbest (vast asbest) zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.

Bij niet-hechtgebonden asbest (los asbest) zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Asbest herkennen

Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.

  • Is op een golfplaat of lei de aanduiding AT te lezen, dan bevat die zeker asbest.
  • De aanduiding NT is enkel te vinden op asbestvrije golfplaten of leien.

Met de beslissingsboom leien(PDF bestand opent in nieuw venster) en de beslissingsboom golfplaten(PDF bestand opent in nieuw venster), kunt u nagaan of uw leien of golfplaten asbesthoudend zijn of niet.

Op asbestinfo.be vindt u meer informatie over hoe u asbesthoudend materiaal kunt herkennen((opent in nieuw venster)) en foto's van typische asbesttoepassingen((opent in nieuw venster)).

Wilt u 100% zeker zijn, dan moet u een staal laten analyseren door een erkend laboratorium. Er is een lijst van erkende laboratoria voor de identificatie van asbest in materialen((opent in nieuw venster)). Alleen die erkende laboratoria voeren analyses van asbeststalen uit.

Vrijkomen van asbestvezels

Asbestvezels komen vrij

  • als het asbestmateriaal in slechte staat is zoals bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden)
  • of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoger druk. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden. Verven en behangen kan wel.

Bij niet-hechtgebonden asbest (zoals asbestkoord of plaaster-isolatie rond verwarmingsleidingen) komen de vezels altijd gemakkelijk vrij.

Asbest verwijderen

Afhankelijk van het soort asbestmateriaal en de staat waarin deze zich bevindt, is bepaald hoe het asbestmateriaal moet verwijderd worden en wie dit mag doen.

Er is (nog) geen echte verplichting om asbest te verwijderen, maar beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal kunt u best verwijderen of laten verwijderen. Zo vermijdt u blootstelling aan asbestvezels en riskeert u geen milieuovertreding door het achterlaten van asbesthoudende afvalstoffen die uit het beschadigde of verweerde asbesthoudende materiaal kunnen vrijkomen.

Asbesthoudend materiaal in goede staat mag u laten zitten. Zodra het beschadigd raakt, is het beter het te verwijderen.

De OVAM werkt aan een beleid en regelgeving om versneld asbest uit gebouwen te verwijderen als ze beschadigd of verweerd zijn.

Meer info

Asbestinfo.beopent in nieuw venster

Asbestafbouwbeleid - Asbestveilig Vlaanderen 2040opent in nieuw venster

Bron: Vlaanderen.be